Info 06-46607670

E-mail: info at mevowatersport.nl


Aanbiedingen
Home > Mechanische stuursystemen/1

SS13206

Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback) tot 173kW/235pk

Lees meer
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 183 cm Art.nr. SS13206  € 304,95
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 213 cm Art.nr. SS13207  € 301,95
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 244 cm Art.nr. SS13208  € 315,10
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 274 cm Art.nr. SS13209  € 319,25
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 305 cm Art.nr. SS13210  € 323,25
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 335 cm Art.nr. SS13211  € 327,40
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 366 cm Art.nr. SS13212  € 335,60
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 396 cm Art.nr. SS13213  € 340,40
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 427 cm Art.nr. SS13214  € 343,95
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 457 cm Art.nr. SS13215  € 348,25
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 488 cm Art.nr. SS13216  € 352,40
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 518 cm Art.nr. SS13217  € 355,95
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 549 cm Art.nr. SS13218  € 363,95
Teleflex Stuursysteem Safe-T-II (No-Feedback), kabellengte 579 cm Art.nr. SS13219  € 368,00
SS15106

Teleflex Stuursysteem NFB (No-feedback) Rack, inclusief kabel

Lees meer
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 183cm Art.nr SS15106  € 418,55
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 213cm Art.nr SS15107  € 422,85
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 244cm Art.nr SS15108  € 427,20
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 274cm Art.nr SS15109  € 432,40
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 305cm Art.nr SS15110  € 436,10
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 335cm Art.nr SS15111  € 439,75
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 366cm Art.nr SS15112  € 444,40
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 396cm Art.nr SS15113  € 449,95
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 427cm Art.nr SS15114  € 453,50
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 457cm Art.nr SS15115  € 457,25
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 488cm Art.nr SS15116  € 462,75
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 518cm Art.nr SS15117  € 466,50
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 549cm Art.nr SS15118  € 471,00
Teleflex Stuursysteem NFB Kabellengte 579cm Art.nr SS15119  € 475,75
SS13806

Teleflex Stuursysteem Light Duty tot 40kW / 55pk

Lees meer
Incl. kabel 183cm (6ft) Art.nr SS13806  € 192,75
Incl. kabel 213cm (7ft) Art.nr SS13807  € 195,75
Incl. kabel 244cm (8ft) Art.nr SS13808  € 199,95
Incl. kabel 274cm (9ft) Art.nr SS13809  € 202,85
Incl. kabel 305cm (10ft) Art.nr SS13810  € 206,25
Incl. kabel 335cm (11ft) Art.nr SS13811  € 209,75
Incl. kabel 366cm (12ft) Art.nr SS13812  € 213,25
Incl. kabel 396cm (13ft)Art.nr SS13813  € 216,75
Incl. kabel 427cm (14ft) Art.nr SS13814  € 220,25
Incl. kabel 457cm (15ft) Art.nr SS13815  € 223,75
Incl. kabel 488cm (16ft) Art.nr SS13816  € 227,20
Incl. kabel 518cm (17ft) Art.nr SS13817  € 230,70
Incl. kabel 549cm (18ft) Art.nr SS13818  € 234,20
Incl. kabel 579cm (19ft) Art.nr SS13819  € 236,95
Incl. kabel 610cm (20ft) Art.nr SS13820  € 241,15
Incl. kabel 641cm (21ft) Art.nr SS13821  € 248,15
Incl. kabel 671cm (22ft) Art.nr SS13822  € 255,10
Incl. kabel 702cm (23ft) Art.nr SS13823  € 262,10
Incl. kabel 732cm (24ft) Art.nr SS13824  € 268,95
Incl. kabel 763cm (25ft) Art.nr SS13825  € 275,99
Incl. kabel 793cm (26ft) Art.nr SS13826  € 282,95
Stuurkop Art.nr SH8050  € 101,15
SS13706

Stuursysteem Safe-T Quick Connect tot 173kW / 235pk

Lees meer
Incl. kabel 183cm (6ft) Art.nr SS13706  € 196,95
Incl. kabel 213cm (7ft) Art.nr SS13707  € 198,65
Incl. kabel 244cm (8ft) Art.nr SS13708  € 202,70
Incl. kabel 274cm (9ft) Art.nr SS13709  € 207,00
Incl. kabel 305cm (10ft) Art.nr SS13710  € 211,65
Incl. kabel 335cm (11ft) Art.nr SS13711  € 214,75
Incl. kabel 366cm (12ft) Art.nr SS13712  € 223,00
Incl. kabel 396cm (13ft) Art.nr SS13713  € 227,25
Incl. kabel 427cm (14ft) Art.nr SS13714  € 230,00
Incl. kabel 457cm (15ft) Art.nr SS13715  € 235,50
Incl. kabel 488cm (16ft) Art.nr SS13716  € 239,25
Incl. kabel 518cm (17ft) Art.nr SS13717  € 243,80
Incl. kabel 549cm (18ft) Art.nr SS13718  € 251,15
Incl. kabel 579cm (19ft) Art.nr SS13719  € 255,75