Praktische vaarinformatie

Op het water is veiligheid een belangrijk aspect. Vaartuigen dienen aan bepaalde eisen te voldoen voor dat deze gebruikt mogen worden. Deze veiligheidseisen zijn voor Europa vastgelegd in speciale richtlijnen. Voor elk soort vaartuig en toepassing zijn er speciale veiligheidseisen. Voor de watersport zijn deze vastgelegd in de "Wet Pleziervaartuigen". Voor passagiersschepen is er de "Binnenschepenwet". Binnenkort worden deze wetten aangepast. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe wet eind 2008 van kracht worden. Het nieuwe wetboek waar alle eisen staan beschreven heet de "Binnenvaartwet". Een pleziervaartuig valt in de nieuwe wet onder de definitie binnenschip. Naast al deze wetten en regels bent u uiteindelijk degene die de mate van veiligheid aan boord bepaald. Hebt u bijvoorbeeld alle brandblussers op tijd gecontroleerd en laten keuren. Om enig inzicht te krijgen in de meest noodzakelijke veiligheidsmiddelen voor de watersport zijn ze ingedeeld in verschillende categorieŽn. Het is natuurlijk sterk afhankelijk met wat voor een schip u gaat varen en welke veiligheidsmiddelen bij u aan boord moeten zijn. Belangrijk is dat u en uw bemanning weten welke veiligheidsmiddelen aan boord zijn, waar ze zich bevinden en hoe er mee om te gaan. Het oefenen met deze veiligheidsmiddelen is beslist geen overdreven zaak.

Sta stil bij het feit dat een storing of calamiteit vaak niet op zich zelf staat. Door de vele regelgeving, richtlijnen en normen worden veel problemen voorkomen. De grootste risico's zitten in de complexe en meervoudige storingen. Deze komen zelden voor maar vormen vaak de grootste bedreiging voor onze veiligheid.

Veiligheidsmiddelen

 • Een goed en scherp mes aan boord en bij de hand is geen overbodige luxe. Maar vaak genoeg raken touwen, trossen of lijnen op onverwachte momenten in de knoop. Of erger: tijdens het schutten belegd u of een mede opvarende de tros om de bolder onjuist waardoor het schip letterlijk in de touwen hangt. Op zo'n moment is het mes uw enige redding.
 • Een priem doet ook wonderen als een lijn in de knoop zit.
 • Een goed gevulde gereedschapskist hoort bij de standaard uitrusting. Dit is natuurlijk erg afhankelijk met wat voor een vaartuig u vaart.
 • Een mobiele telefoon is niet verplicht maar uiterst effectief.
 • Een signaalhoorn is verplicht aan boord. Voor grotere schepen behoort de scheepsbel nog tot de standaard uitrusting.
 • Gekeurde reddingsvesten, dus geen zwemvesten, zijn ook verplicht.
 • Een snorkel is dan wel niet verplicht maar reuze handig als u bijvoorbeeld de schroef of het roer wilt controleren op storingen. Vergeet niet vooraf de motor uit te zetten.
 • Een handlenspomp werkt altijd en is effectief bij lekkages.
 • Een set met conisch gevormde houten pluggen is handig voor het dichten van een kapotte kraan of bij de oudere schepen het wegvallen van een klinknagel.
 • Een zaklantaarn bijvoorkeur een zelf energie opwekkende (voorzien van dynamo) voorkomt dat u met lege batterijen staat.
 • Een reddingboei met of zonder lijn of licht.
 • Vergeet de EHBO koffer niet en controleer regelmatig of alles nog compleet is en geen verlopen datum heeft.

Zie voor meer informatie!

EHBO aan boord

EHBO is niet iets waar u dagelijks bij stil staat.
Toch is het verstandig om regelmatig stil te staan en voor te bereiden op mogelijke ongevallen. Op het moment dat u hulp nodig heeft zijn de GSM telefoon en uw eventuele marifoon de belangrijkste hulpmiddelen.
Zorg dat uw belangrijkste telefoonnummers altijd op een vaste plaats te vinden zijn. Ook voor uw passagiers.

Als u een marifoon hebt, leer uw gasten en/of bemanning hoe de marifoon werkt. Leer ze omgaan met het roer, de gashandel en de motor en laat ze zien hoe je het zeil bergt. Vertel waar de brandblusser(s) staan, de zwemvesten liggen en de andere veiligheidmiddelen liggen.
Als schipper bent u verantwoordelijk voor schip en bemanning en daar valt u zelf ook onder.

EHBO koffer
De inhoud is een beetje afhankelijk van uw vaargebied en het aantal bemanningsleden. Een jacht wat een grote zeereis gaat maken heeft een andere inhoud nodig dan het motorkruiser of de sloep die de Vliet of Schie gaat bevaren. Ook uw huisarts kan u helpen bij uw keuze en voor meer informatie is het Oranje Kruis-boekje een praktisch hulpmiddel.

Inhoud Basisset
 • 1 assortiment wondpleister (minimaal 15 strips)
 • 1 doek/driehoeksverband
 • 1 ideaalzwachtel 8 cm
 • 1 rol kleefpleister, 2- cm
 • 1 flesje desinfectans, bij voorkeur 2 wondverzorgingskits
 • 2 paar handschoenen
 • 1 splinterpincet
 • 4 steriele gaasjes/compressen
 • 1 schematische EHBO-instructie
 • 1 tekenverwijderset
 • 1 verbandschaar
 • 2 wondsnelverbanden 8 x 10 cm

Verder kunt u de EHBO koffer aanvullen naar eigen inzicht en persoonlijke situatie. Aspirine of andere pijnstillers ,brandwondenzalf etc., kunnen wel eens handig zijn aan boord.

Bakboord en stuurboord!

Bakboord is de linkerzijde van het vaartuig, stuurboord de rechterzijde maar dan moet u wel aan boord van achteren naar voren kijken. Het rode navigatielicht zit aan bakboord en groene aan stuurboord. Een eenvoudig ezelsbruggetje is GRAS ofwel Groen Rechts Aan Stuurboord.

Op de wal of in het water staan of liggen vaak lichtboeien, tonnen of staken. Ook deze worden gekenmerkt door rode en groene boeien, tonnen of staken. Op het binnenwater (niet op zee) is afhankelijk van de richting die u vaart ten opzichte van de stroomrichting van het water welke kleur u aan bakboord of stuurboord heeft. Bij het maken van de regelgeving heeft men vastgesteld dat de stroomrichting vanaf de bron (van de rivier is vaak een berg) naar de zee of andere rivier of kanaal stroomt. Varend vanaf de bron naar bijvoorbeeld de zee liggen de rode boeien en tonnen in principe altijd aan uw rechterzijde en de groene aan uw linker zijde. Op kanalen en meren is de stroomrichting niet altijd duidelijk. Aan de hand van de boeien kunt u wel concluderen hoe de wetgever de stroomrichting ziet.

Aan boord kunt u ook van allerlij kenmerken gebruik om dit duidelijk te maken voor u en uw mede passagiers. Lijnen op een zeilboot kunt u een rode of groene kleur geven corresponderend met de zijde waar de lijnen zich horen te bevinden. Kleine boordjes of vlaggetjes voorzien van een rode of groene kleur kunt u in de kajuit monteren.

Als twee schepen elkaar recht ontmoeten op een kanaal of betond vaarwater houden beide schepen vaak stuurboord wal aan (rechtshouden zoals in het wegverkeer). Dit is op het binnenwater waar het Binnevaart Politie Regelement (BPR) geldt als regelgeving (nog) niet verplicht maar een goed gebruik. Op bochtige rivieren of bij een kruising of splitsing van vaarwater hoort men wel eens, via de marifoon, de vraag stuurboord/stuurboord. Dit wil zeggen dat beide schepen naar bakboord uitwijken. Ze passeren elkaar dus aan de stuurboord kant (ofwel ze varen links). Als u met een klein schip vaart kunt u het best zoveel mogelijk aan stuurboordswal (rechts) varen.

Registratie

Een snelle motorboot dient voorzien te zijn van een registratie. De snelle motorboot behoeft slechts 1 keer geregistreerd te worden. De registratie blijft van kracht zolang er geen wijzigingen worden aangebracht (kleur, andere motor, verkoop). De registratie wordt geregeld door de "Rijksdienst voor het Wegverkeer" en veranderingen in de registratie kunnen gedaan worden bij het postkantoor. Het registratiebewijs moet aan boord worden meegevoerd, het registratieteken moet aan weerszijden van de boot zijn aangebracht en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • duurzaam en goed zichtbaar
 • in een kleur die sterk afwijkt van de ondergrond
 • letters en cijfers van tenminste 150 mm hoog, 100 mm breed en een stamdikte van   20 mm.

Bij waterscooters mogen deze afmetingen afwijken:

 • minimaal 100 mm hoog, 60 mm breed en 15 mm stamdikte

Uitrustingseisen:

 • Een vaartuig moet een naam hebben. De naam en de woonplaats van de eigenaar moeten op een opvallende plaats op het vaartuig zijn aangebracht. In de praktijk is het registratieteken bij een snelle motorboot voldoende.
 • De bestuurder heeft een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • De boot moet voorzien zijn van goede navigatieverlichting die 's nachts en/of bij slecht zicht ontstoken moet worden.
 • Een vaartuig moet voorzien zijn van een scheepshoorn om seinen te kunnen geven.
 • * Indien de boot geregistreerd staat moet het registratiebewijs aan boord meegevoerd worden.
 • Aan boord dient een reddingsvest of drijfkussen voor elk der opvarenden aanwezig te zijn.
 • Aan boord dient een deugdelijk brandblusapparaat aanwezig te zijn.
 • De boot moet voorzien zijn van een "dodemansknop" die tijdens de vaart gebruikt moet worden.
 • Bestuurders van jetski's zijn verplicht een reddingsvest te dragen.* Indien een waterskiŽr (of meerdere) wordt getrokken moet een tweede opvarende, van tenminste 15 jaar oud, als uitkijk fungeren
 • Bestuurder mag niet onder invloed van alcoholhoudende drank verkeren.


 • 's Nachts (tussen zonsondergang en zonsopgang) en bij een zicht van minder dan 500 m bedraagt de maximimumvaarsnelheid 20 km/h


Mevo Watersport wenst u een veilige en plezierige vaart!
Info 06-46607670

E-mail: info at mevowatersport.nl


Aanbiedingen